Adatkezelési szabályzat

A weboldalamon keresztül leadott megrendelések során személyes adatok megadása szükséges, továbbá valamennyi szolgáltatás igénybevételéhez is szükség van egyéb más csatornán személyes adatok közlésére. A birtokomba került személyes adatokat az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezelem, tárolom és használom fel. Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít.
Adatvédelmi szabályzat az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtök és dolgozok fel, melyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, E-mail cím) a részedre nyújtott szolgáltatásaim biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségem.
Adataid megadásával kifejezetten hozzájárulsz azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolom a személyes adataidat, ameddig az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonod.
Személyes adataidat semmilyen esetben sem adom át, továbbítom, illetve teszem nyilvánossá harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelez.

Mindent megteszek annak érdekében, hogy a részemre szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezeljem, azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására.

Bármikor kérhetsz felvilágosítást a Veled kapcsolatban kezelt adatokról. Szükség esetén aktualizálhatod őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheted azok módosítását, törlését e-mail formájában.

A weboldalainkon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt kérek tőled, melyhez személyes adataid megadása nem szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával hozzájárulsz a weboldalam tartalmának fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy jobban megértsem látogatóim weboldal-látogatási szokásait. A weboldalam állapotadatok gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a számítógéped merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának beazonosítására.

Jelen weboldal célja, hogy betekintést engedjen szakmai tevékenységembe, munkám színvonalába és ezzel kapcsolatos eredményeimbe. A munkáimról alapesetben egy összefoglaló leírást készítek néhány fotóval, melyek referencia céljából kerülnek itt megosztásra. A megbízásos alapon végzett munkákról ezen túlmenően semmiféle érzékeny technikai információt, tervdokumentációt nem teszek közzé, direkt megkeresés útján sem adok át. Az oldalon elérhető technikai részletekbe menő publikus tartalom kizárólag öncéllal készül és kerül megosztásra. Alapesetben minden tevékenységemről kerülhet fel megfelelő szintű információ erre a honlapra. Amennyiben egy fejlesztés fokozott titoktartás mellett történik és külön kéred, hogy az elvégzett munkáról semmilyen szintű információ ne jelenjen meg, ezt én teljes mértékben elfogadom. Fontos, hogy az ilyen jellegű kérés még az árajánlat készítés fázisában közlésre kerüljön, hiszen erre csak megfelelő felár megfizetése ellenében van lehetőség.